Какво да носим със себе си в планината?

от wiki.bgmountains.org
Направо към: навигация, търсене

Съдържание на аптечката за планина

Останалите медикаменти са според вашите индивидуални потребности.

Храна

Посуда

Туристически нож

Значение

Туризмът изисква използването на много приложения – палатки, канута, посуда, рибарски принадлежности, манерки, раници и много други. Листът може да бъде неопределен, но има един инструмент, необходим за всеки турист и това определено е ножът. Ножът е едно от първите човешки изобретения. Той се е превърнал в един неизменен уред в ежедневието с помощта и в домакинството, и вън от къщи.


Туристическите ножове са различни – от малки с джобен размер и мултифункционални до фиксирани с едно острие. При разходки в природата е целесъобразно използването и на двата типа при различни обстоятелства. Важно е да се знае, че способността да се използва нож в нестандартни ситуации, като например, когато определена част от екипировката е изгубена, може да спаси живот и развие умения за оцеляване в природата.


Според едно проучване на списание „Forbes” ножът оглавява листа от двадесетте най-важни предмета, които някога са съществували. Той е най-надеждният, полезен и важен уред в историята на човечеството. Основният материал, от който ножът е направен е стоманата.


Стомана


Стоманата е сплав с основно съдържание на желязо и допълнително на въглерод (между 0,2 и 2,1% по маса), манган, хром, ванадий, волфрам и др. Тези допълнителни вещества втвърдяват желязото, а тяхното съотношение определя качествата й. С увеличаването на съдържанието на въглерода стоманата става по-твърда. Сплавта с по-високо съдържание на въглерод от 2,1% се нарича чугун, а с по-низко съдържание от 0,2% е по-мека и по-податлива на корозия.


И в тези си граници на съдържание на въглерод в стоманата (0,2-2,1%) могат да се образуват различни структури с различни свойства. Хромът също увеличава твърдостта, както и температурата на топене, а при концентрация над 11% формира слой по повърхността на метала (неръждаема стомана). Ванадият увеличава твърдостта и трайността на материала. Волфрамът възпрепятства образуването на цементит и дава възможност за образуване на мартензит (фаза, значително по-здрава от останалите форми) при по-бавно закаляване, в резултат на което се получават високоякостни стомани. Съдържанието на сяра, азот и фосфор прави стоманата по-крехка.


Основни типове стомана


Функционалност


Стоманата е сърцето на острието. По принцип самото съдържание на стоманата не определя функционалността на ножа. Топлинната обработка, геометрията на острието и на дръжката и материалите определят как един нож върши определена работа. Някои качества на стоманата са трудни за оценяване. Не може с поглед да се каже колко добре едно острие е било подложено на топлинна обработка, и може само да се предположи доколко геометрията на острието и дръжката ще вършат работа. Но със стомана, на която се знае съдържанието на всички сплави е налично нещо измерително и задоволимо.

Като резултат е лесно да се изпадне в капан, поради отдаване на твърде голямо значение на стоманата. Ножът е нещо повече от стомана. Освен това, много модерни типове стомана са толкова ефективни, че изборът на ножа често може да бъде базиран на други фактори.

Често възниква въпросът „коя е най-добрата стомана” или „класифицирай следните типове стомана от най-добра към най-лоша”. Отговорите не могат да бъдат изцяло точни, защото, в зависимост от целите, за които ножът ще бъде използван, геометрията на острието и качеството на топлинната обработка могат лесно да заблуждават.

Заточване за добри резултати - Изборът на стоманата е от основно значение, но, за да се възползваме наистина добре от нея, трябва да я подберем от гледна точка на плана за остренето. Ако слаба, трошлива стомана може да бъде ефективна, когато бъде заточена под ъгъл 25 градуса на страна, то силна, издръжлива стомана, заточена под същия ъгъл може да даде някои незначителни подобрения. За да може една по-добра стомана да бъде по-ефективна, ъгълът на заточване трябва да се сведе до 20 градуса или по-малко. Предимството на доброкачествената стомана е, че е достатъчно силна и издръжлива, за да може да бъде ефективна при връх с малък ъгъл – остриета с по-малки ъгли съществено превъзхождат тези с по-големи ъгли.

Възможно е да има основателни причини един производител на ножове да не променя профила на острието, дори и ако стоманата е различна. Може да е добър в топлинната обработка на една или друга стомана, така че разликите между отделните материали да бъдат минимизирани.

По отношение на качествата на стоманата, може да се гледа за сила, издръжливост, устойчивост на износване, устойчивост на ръба и неръждаемост.

Износоустойчивост е способността на издържане на абразия.

Сила е способността за поемане на тежест без трайно деформиране. Силата е от решаващо значение за много видове работа. При рязане на нещо твърдо или напрежение върху върха на острието тя е критичен фактор. При типовете стомана, силата е директно съизмервана с твърдостта – колкото е по-твърда стоманата, толкова е по-силна.

Издръжливост – способността да поеме външно въздействие без повреда, като нащърбяване, напукване се и др. Издръжливостта е винаги важна в работи, като белене и дълбаене, но е важна също и винаги когато острието срещне по-твърди примеси в една рязана материя.

Един майстор на нож е длъжен да направи компромис между силата и издръжливостта. Общо казано, в рамките на една твърдост, в която стоманата върши добра работа, с увеличаването на твърдостта се увеличава и силата, но издръжливостта намалява. Това не е винаги определено правило, но в практиката като цяло е вярно. Освен това е възможно при различни формули на топлинна обработка стоманата да бъде оставена в същата твърдост, но свойства като издръжливост, устойчивост на износване и неръждаемост да се отличават съществено.

Неръждаемостта е от важно значение в някои среди, например, в съседство със сол и вода. Освен това, някои типове материали съдържат киселини (например някои типове храни) и минимално окисляване може да доведе до загуба на ръба на самия връх на ножа за много кратко време. При сечивата от неръждаема стомана неръждаемостта е най-често повлиявана от свободен хром. Това е хром, който не е свързан в карбиди. За това колкото повече хром е свързан в карбиди, толкова по-малко наличен е свободен хром, което значи повече устойчивост на износване, но по-малко неръждаемост.

Много хора мислят, че устойчивост на ръба и устойчивост на износване са едно и също нещо, но обикновено не са. Устойчивостта на ръба е специфична за конкретната работа, т. е., тя е функция от износоустойчивост, сила и издръжливост. Но различни дейности изискват различни свойства за устойчивостта на ръба. Например, при рязане на картон, който често има вградени примеси, издръжливостта става крайно важна, защото микро песъчинките стават често причина за разрушаването на острието. При дялане на много твърдо дърво силата става крайно важна за устойчивостта на върха, защото главната причина за разрушаването му е триенето на ръба. Износоустойчивостта става по-важна за издръжливостта на върха, когато много абразионни материали, като килим, биват рязани. И за много дейности, където е налична корозия – включително при контакти с материали (като приготвяне на храни), корозията може да въздейства бързо на върха, за това устойчивостта на корозията има също своята роля.

Има и други свойства, които съществено въздействат на ефективността на стоманата:

Възможност за придобиване на острие – някои типове стомана изглежда, че правят много по-остър връх от други, дори и ако са заточвани по един и същ начин. Дребнозърнестите стомани придобиват доста по-ефективна острота от грубозърнестите стомани, и това определено може да влияе на ефективността. Добавяне на малко ванадий е лесен начин за придобиване на дребнозърнести стомани. В добавка на това, обект на процеса на изковаване е да завърши с по-дребнозърнеста стомана. За това и двете – изборът на стомана и начинът, по който тя е третирана могат да повлияят на изпълнението.

Процес на производство – по-чисти, опростени по състав типове стомана по-добре вършат работа от по-нечисти и подправени. По-чистата стомана често бива по-силна и издръжлива при наличието на по-малко прибавки. Един ефективен процес с цел да произвежда качествена стомана включва аргон/ кислород/ декарбонизация, а за стомана с още по-малко примеси – процесът на стопяване на метал под вакуумни условия, използвайки електромагнетична индукция.

Назъбеност на острието – някои типове стомана изглежда да режат „по-агресивно” дори и когато са изгладени - причината е в това, че техните карбиди формират един вид „микро назъбеност”.

Отговорът на въпроса коя е най-добрата стомана се определя от това за какво стоманата е използвана и каква е топлинната обработка (какво един майстор на ножове може да направи с нея).

Основни типове стомана:

Ръждаем тип стомана (въглеродни, от сплави)

Тези типове стомана са най-често изковавани. Неръждаеми стомани също е възможно да бъдат изковавани, но това е много трудно. Въглеродните стомани могат да бъдат калявани, за да придобият устойчив връх и издръжлив, еластичен гръб. Неръждаемите стомани не са калявани разграничително. Въглеродните стомани ръждясват по-бързо от неръждаемите до дазлична степен.

В означителната система на Американкския институт за желязо и стомана (AISI) 10хх е въглеродна стомана, а други типове са сплави. Например 50хх сериите са хромирани стомани.

В означителната система на SAE стомани с буквени означения (например W-2, A2) са инструментални стомани. Често последните номера в името на тип стомана са сравнително близо до съдържанието й на въглерод. За това 1095 е ~.95% въглерод. D2 понякога е наричана „полунеръждаема”. Има високо съдържание на (12%), но недостатъчно, за да бъде класифицирана като неръждаема. Все пак е по-неръждаема от гореспоменатите въглеродни стомани и е с превъзходна износоустойчивост. Много по-издръжлива е от високачествени неръждаеми стомани като ATS-34, но не е издръжлива като много от гореспоменатите въглеродни стомани.

M2 може да пази своята закалка и при много високи температури, за това е използвана в индустрия за работа, налагаща рязане при висока температура. Малко по-издръжлива и устойчива на износване е от D2, но ръждясва лесно.

A2 е стомана, въздушно калявана и превъзходна за инструменти, по издръжлива от D2 и M2 с по-малко устойчивост на износване.

O1 е много популярна за ковачи, която придобива и поддържа връх на острие превъзходно (макар и не издръжлива като 5160). Ръждясва лесно.

W-2 е солидно издръжлива и поддържа върха на острието добре поради 2% съдържание на ванадий.

10 сериите 1095 (1084, 1070, 1060, 1050 и др.) са обичайно използвани в ножарството. От 1095 към 1050 има намаляване на съдържанието на въглерод, също намаляване на износоустойчивостта и увеличаване на издръжливостта. В това си качество 1060 и 1050 са често използвани в правенето на мечове. За ножове 1095 е един вид стандарт за въглеродната стомана, не твърде скъпа и доста ефективна. Солидно издръжлива е, поддържа добре върха и е лесна за заточване, но лесно ръждясва. Опростена стомана е – съдържа само 2 примеси – 0,95% въглерод и 0,4% магнезий.

Carbon V е търговска марка на Cold Steel и като такава не е конкретен тип стомана, а по-скоро описва каквато и да е стомана, която Cold Steel използва и показател, че от време на време типът се променя. Carbon V показва ефективността някъде между 1095 и О1 и ръждясва като О1.

0170-6 (според класификацията на производителите на стомана), 50100-B (според класификацията на AISI) е един и същ тип стомана. Съдържа хром и ванадий и е подобна на О1, но много по-евтина.

L-6 е стомана, подходяща за лента за трион – много издръжлива и държи добре острието, но лесно ръждясва. Може да бъде една от най-добрите стомани за режещи инструменти, особено при изискване за издръжливост. В едно проучване през 1990-те години, когато майстори на ножове бяха запитани какво биха използвали като материал за техен нож, L-6 се оказа най-добър избор.

5160 е популярна стомана сред ковачите, особено за по-големи ножове, където е необходима издръжливост. С добра износоустойчивост е и е позната със своята изключителна издръжливост.

52100 е подобна на 5160, въпреки че съдържа около 1% въглерод, поддържа острието по-добре, но е по-малко издръжлива. При добра топлинна обработка може да демонстрира превъзходна издръжливост.

CPM 10V притежава невероятна износоустойчивост с D2 клас издръжливост.

CPM 3V е невероятно издръжлива с превъзходна износоустойчивост.

INFI е използвана за сега само от Jerry Busse. На мястото на част от въглерода (съдържание около 0,50%) е използван азот. Резултатът е ръждаем тип стомана, но с превъзходна неръждаемост.


Неръждаеми стомани

По принцип всички типове стомана могат да ръждясват, но дадените типове поради техните 13% хром имат много по-голяма устойчивост срещу ръжда от гореспоменатите. По принцип няма постигнат консенсус по въпроса колко процента хром е нужен една стомана да бъде приемана за неръждаема. В ножарството стандартът е 13%, но в наръчника на ASM е прието от 10% нагоре, докато в други книги са приети други стойности. Вероятно е по-смислено неръждаемостта да се измери чрез размера на хрома (който не е свързан в карбиди), защото свободният хром формира хромов оксид на повърхността на острието за неръждаемост. Сплавите имат силно влияние върху нужното количество хром. По-ниско съдържание на хром с определени сплави може да има неръждаем характер.

Обща класификация:

420 и 420J представят долната граница на неръждаемите типове стомана. Те са много неръждаеми и издръжливи, понеже са много меки, но са и много слаби и не много износоустойчиви. Поради лесното производство биват по-евтини.

440A и отнасящите се до същия тип, 425M, 420HC, 12C27 и 6A могат да бъдат втвърдявани за повече сила.

Gin-1 , ATS-55 , 8A и 440C са по-силни и износоустойчиви от предишната група. Имат превъзходни свойства на неръждаемост. 8A съдържа ванадий и много лесно може да придобие силно остър връх, но е също най-слабият и най-малко износоустойчив в тази група. ATS-34/154CM, VG-10 и S60V са следващата група, при която ATS-34 и 154CM са с толкова широкоразпространена употреба, че топлинната обработка варира широко. Тези видове държат добре един връх и са достатъчно здрави за много употреби. Все пак не са силно неръждаеми. VG-10 може да бъде наподобяван на ATS-34 и 154CM, но правеща всичко мъничко по-добре – малко по-неръждаем е, по-здрав и поддържа върха малко по-добре (и от останалите). Съдържа ванадий и е ситнозърнеста. S60V е с най-добра износоустойчивост в тази група.

ATS-34 и 154-CM. ATS-34 е най-високо признатата неръждаема стомана през 1990-те години. 154СМ е оригиналната американска версия, но за дълго време не беше произвеждана до високите стандарти по качество, които майсторите на ножове очакваха, за това те преминаха на ATS-34. СРМ отново правят висококачествена 154-СМ, обикновено затвърдявана до 60 Rc, която поддържа много добър връх и е достатъчно издръжлива дори и при тази висока твърдост.

BG-42, S90V и S30V са следващата група, в която, с изключение на S60V, BG-42 превъзхожда предишните типове по износоустойчивост. По-издръжлива и неръждаема е от ATS-34. S30V отстъпва по износоустойчивост на S90V, но е доста по издръжлива и лесна за заточване. По-износоустойчива е от BG-42.

420 е с по-низко съдържание на въглерод (до .5%) от сериите 440, което я прави крайно мека и не държи добре един връх. Предвид че е силно неръждаема, често бива използвана за ножове при гмуркания.

420HC е 420 изменена чрез повече въглерод, за да бъде грубо сравнима с 440А.

440 A - 440 B - 440C – съдържанието на въглерод (и способност за втвърдяване) се изкачва в последователност от A (.75%) към B (.9%) към C (1.2%). 440C е много издръжлива с добра устойчивост на върха, за това беше най-предпочитана сред неръждаемите инструменти през 1980-те, докато не отстъпи мястото си на ATS-34 в следващото десетилетие. И трите типа издържат добре срещу ръжда, като най-неръждаема е 440А, а 440С – най-малко. 440С е по-издръжлив и неръждаем от ATS-34, но е по-слаб и с по-слаба устойчивост на ръба.

425M и 12C27 са подобни на 440А. Смята се, че 12C27 (6% въглерод) реже добре, когато е направена с добра топлинна обработка, заради нейната висока чистота. В такъв случай може да бъде малко по-добър избор от 440А и нейния род.

AUS-6, AUS-8, AUS-10 японски неръждаеми стомани грубо сравними по съдържание на въглерод с 440А (AUS-6, .65% въглерод), 440B (AUS-8, .75% въглерод) и 440C (AUS-10, 1.1% въглерод). Нямат свойството да подсигурят устойчив връх като ATS-34, малко по-меки са и по-издръжливи. AUS-10 има подобно съдържание на въглерод като 440C, но е с по-малко хром. И трите типа имат прибавен ванадий, (липсващ в сериите 440), което подобрява тяхната износоустойчивост и ги прави по-финозърнести за добра издръжливост и възможност за много добро заточване.

GIN-1 е стомана с малко по-малко въглерод и повече хром от ATS-34. Много добра неръждаема стомана, малко отстъпваща по износоустойчиност и сила на ATS-34.

ATS-55 е подобна, но отстъпва на ATS-34. Поддържа острота по подобен начин, но е по-малко устойчива на ръжда.

VG-10 със съдържанието си на ванадий може да прави превъзходно острие като BG-42 и AUS-8. Също е по-издръжлива и неръждаема от ATS-34 и изглежда да поддържа по-добре един връх.

Допълнително S60V (CPM T440V) и S90V (CPM T420V) поддържат добре едно острие. Богатството им на ванадий осигурява добра износоустойчивост.

Дамаските стомани са направени чрез комбиниране на две или повече метала (обикновено стомана). Това се прави от гледище и на естетика, и на ефективност.


Основни видове туристически ножове


Най-често използваните ножове от туристите са ножовете за оцеляване и джобните ножове.

Нож за оцеляване - Ножовете за оцеляване са направени както за обработване на хранителни продукти, така и за сечива за най-груби дейности в природата. Повечето от тях имат остриета с дължина от 10,2 до 15,2 см. Дебелината на острието е от няколко милиметра, което осигурява по-добра устойчивост при по-груба работа. Някои ножове, направени от фирми като Aitor, Lile, Parrish, Randall, или Reeve имат празни дръжки за включване на допълнителни инструменти. Някои имат и компас върху дръжката.

Гърбът на някои ножове е плосък, което позволява по-лесно цепене на дърва при удари. Дръжките могат да бъдат направени от втвърдена гума, дърво, рог, алуминий, определен полимер, дори и метал от рода на неръждаемата стомана. Производители като Lile, Strider и Parrish често навиват на дръжката връв, която може да бъде използвана в ситуации на оцеляване, както и осигурява по-удобна захватка в ежедневната употреба.

Джобен нож - Джобният нож е сгъваем, като може да бъде с едно или повече остриета. Има възможни вариации на дължината на остриетата от 1 до 30см, но обичайният тип остриета са между 5 и 15см. Джобният нож е универсален – бива използван за почти всичко – от отваряне на пликове до рязане на канап, рязане на ябълка или дори отваряне на консерва. От тази гледна точка съществува огромно разнообразие от видове с отделни предназначения, а от тях за туристически цели най-предпочитани са многофункционалните ножове, които освен режещи, включват инструменти и с други цели, които са от значение за конкретни туристически дейности.

Многофункционалните ножове се състояха предимно от вариации с цел лагеруване, направени в САЩ или швейцарски армейски ножове произведени от Victorinox, Wenger и други. Осъвременяването в тези типове наложи нови стилове, размери, схващания за ефективност при инструментите. Тези нови вариации често включват клещи и други инструменти в комбинация с едно или повече остриета, които при някои модели се заключват.

Типичните швейцарски армейски ножове включват огромен набор от инструменти и съответно от модели, включващи комбинации от различни инструменти, като всеки отделен инструмент е направен от различен тип стомана или друг материал, съответстващ на конкретната функция.

Традиционните сгъваеми ножове биват отваряни чрез вдлъбнатини за ноктите, което изисква използването и на двете ръце. С цел отваряне с едната ръка в най-разпространените модели към острието е налична допълнителна “стойка”, а в други е приложен механизъм за автоматично отваряне.

Кухненски нож - Много видове туристически дейности сред природата не са свързани с рискове, изискващи необходимостта от включване в екипировката на нож за оцеляване или многофункционален нож. Домашният кухненски нож е обикновено с пъти по-лек от ножа за оцеляване и реже с много по-голяма лекота, предвид, че гърбът на острието често варира само в рамките на един милиметър а върхът е заточен при доста по-малък ъгъл. Особено при ножовете с назъбено острие се подсигурява отличен контрол при рязането на продукти с различни по твърдост части. Те имат недостатъка, че не могат да бъдат заточени добре ръчно. По-дългите и по-тънки остриета, по-удобните дръжки и лекотата правят кухненските ножове за предпочитане и пред сгъваемите. За предпазване на пръстите от върха на острието при кухненските ножове често вместо предпазителя, с който завършва дръжката, роля играе ширината на острието.

Основните материали, от които един кухненски нож може да бъде направен са въглеродна (обикновено със съдържание на 1% въглерод) или неръждаема стомана.

Течности

Котлончета на газ

Челник

Челника е най-удачното осветление което съм ползвал почти за всякакви дейности. С няколко думи искам да опиша какви са моите наблюдения при покупка на челник. 1. Качество на осветяването - Челниците могат да осветяват в точка (спотово) така и под широк ъгъл пример за такъв челник е [1]. Качеството на осветяването това е фактор който не зависи от това колко лумена е вашия челник защото той може и да е 100 ама да не ви върши работа в конкретния случай. Тоест челника които ползвам е на американската фирма Princeton tec [2] 43 лумена при 15 часа използвани батерии свети пак по-силно от Petzl Tikka 2 но осветява в правоъгълна форма тоест тесна и дълга на широчина но не виждам много пред мен виждам на страни. В сравнение с Petzl Tikka 2 ясно се вижда как челника на френската фирма осветява под формата на дъга и аз виждам пътя както настрани така и напред, тоест аз се ориентирам по-добре в пътя. 2. Живот на батериите. Никой не иска да дава луди пари за батерии и да му свети 10 часа камо ли да остане на тъмно. 3. Водоустойчивост това са обозначенията IPX4 4. Качество на изработка и материалите. 5. Лентата за главата. Това е захващането на челника за главата. Тук може да е с корда за пестене на място Файл:Http://www.petzl.com/files/imagecache/product outdoor slideshow image/node media/zipka .jpg и с лента. При някой от моделите лентата може да се сваля и да се пере. 6. На последно но много важно нещо е: челника да НЕ осветява директно очите или малки проблясъци. В случай че попаднете на такъв вариант по добре не си давайте парите. Лично изпитано на моя гръб дразни до такава степен че почва да боли глава. Това е челник на Energizer Файл:Http://www.energizer.com/SiteCollectionImages/cutups/Outdoor/outdoor-6-led-headlight.png модела със шест 6 диода 2 червени и 4 бели. Като качество на осветяването е в пъти по добър от текущия ми Princeton tec Fuel защото осветява почти равномерно и виждам пътя както напред така и настрани.

Очила

Слънцезащитни

Ски маски

Препарати за слънцезащита и против насекоми

Препарати за слънцезащита

Препарати против насекоми

Други полезни

GPS приемници

Карти и Компаси

Дъждобрани

Аксесоари за оцеляване

Други